Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

James Thond: Operation Rosobliet (ENG subs)

Bored tonight? Wanna watch a kwel movie? Then you are lucky my fellow international KalfasBlog reader, cause now the legendary film "James Thond: Operation Rosobliet" by OtiNaNai productions, is available to watch free on Vimeo, WITH ENGLISH SUBTITTLES!!! Fuck yeah! So seat back, relax and enjoy another quality no-budget film from Greece! More "OtiNaNai" on November 5th with "Super Demetrius"!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έλα, πες την μαλακία σου...